Program Committee

CHAIR

Prof. Yuriy Bobalo, Rector, Lviv Polytechnic National University

CHAIR'S DEPUTY

Prof. Mykhailo Klymash, Lviv Polytechnic National University

MEMBERS

Prof. Andriychuk M., (Lviv, Ukraine)
Prof. Bezruk V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Bluvband Z., (Tel Aviv, Israel)
Prof. Druzhinin A., (Lviv, Ukraine)
Prof. Dubrovka F., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Dyvak M., (Ternopil, Ukraine)
Prof. Fedasyuk D., (Lviv, Ukraine)
Prof. Georgiev G., (Veliko Tyrnovo, Bulgaria)
Prof. Gotra Z., (Lviv, Ukraine)
Prof. Hahanov V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Ilchenko M., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Jo Minho, (Seoul, S. Korea)
Prof. Kartashov V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Kawalec A., (Warsaw, Poland)
Prof. Kevanishvili G., (Tbilisi, Georgia)
Prof. Khlopov H., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Kyrylenko O., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Levin B., (Holon, Israel)
Prof. Lukin V., (harkiv, Ukraine)
Prof. Luntovskyy A., (Drezden, Germany)
Prof. Mandziy B., (Lviv, Ukraine)
Prof. Mikolajuk K., (Warsaw, Poland)
Prof. Modelski Y., (Warsaw, Poland)
Prof. Nichoga V., (Lviv, Ukraine)
Prof. Oleksenko P., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Osowski S., (Warsaw, Poland)
Prof. Pavlov S., (Vinnytsia, Ukraine)
Prof. Popovskyy V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Romanyshyn Y., (Lviv. Ukraine)
Prof. Rusyn B., (Lviv, Ukraine)
Prof. Schill A., (Dresden, Germany)
Prof. Shubitidze F., (Dartmouth, USA)
Prof. Shynkaruk O., (Khmelnitsky, Ukraine)
Prof. Stachiv P., Lviv, Ukraine)
Prof. Trzaska H., (Wroclaw, Poland)
Prof. Voloshanovski V., (Geneva, Switzerland)
Prof. Vorobiyenko P., (Odesa, Ukraine)
Prof. Wnuk M., (Warsaw, Poland)
Prof. Yakymenko Yu., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Yanovskyy F., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Yashchyshyn Ye., (Warsaw, Poland)
Prof. Zaridze R., (Tbilisi, Georgia)
Prof. Zubkov A., (Lviv, Ukraine)