Organizing Committee

Chairman
Myroslav Kiselychnyk- Lviv Polytechnic National University

Secretary
Oksana Hoholyuk- Lviv Polytechnic National University

  • Orest Hamola
  • Iryna Ivasenko
  • Mykhaylo Zmysnyy
  • Ihor Kulyk
  • Roman Klishch
  • Orest Lavriv
  • Olga Malanchak
  • Serhiy Rendzinyak