Organizing Committee

Chairman - Vasyl Zhelykh
Vice-chairman - Orest Voznyak
Organizing Secretary - Olena Savchenko
Members of organizing committee:
Nadiia Spodyniuk
Stepan Shapoval
Yuriy Furdas
Yuriy Yurkevych