Editorial board

Богдан Стадник, проф., д-р техн. наук,
Національний університет “Львівська політехніка”
(відповідальний редактор);
Валерій Дудикевич, проф., д-р техн. наук,
Національний університет “Львівська політехніка”
(заступник відповідального редактора);
Михайло Дорожовець, проф., д-р. техн. наук,
Національний університет “Львівська політехніка”
(відповідальний секретар);
Феодосій Гриневич, академік НАН Украни ,
Інститут електродинаміки (Київ);
Ярослав Луцик, проф. д-р техн. наук
Національний університет “Львівська політехніка”;
Орест Івахів, проф. д-р техн. наук
Національний університет “Львівська політехніка”;
Адам Ковальчик, проф., д-р техн. наук, Жешувська політехніка (Польща);
Василь Паракуда, доц., канд. техн. наук,
Державний науково-дослідний інститут “Система”;
Ігор Руженцев, проф., д-р техн. наук, Харківський Національний університет радіоелектроніки;
Леонід Назаренко, проф., д-р техн. наук, ДНВО “Метрологія” (Харків);
Томас Фрьоліх, проф., д-р техн. наук,
Технічний університет Ільменау (Німеччина);
Богуслав Вєнцек, проф., д-р техн. наук,
Лодська політехніка (Польща);
Петро Столярчук, проф., д-р техн. наук,
Національний університет “Львівська політехніка”;
Зігмунд Лєх Варша, доц.; канд., тех.наук;
Польське Метрологічне товариство (Польща);
Євген Володарський, проф., д-р техн. наук, Національний університет
“Київський політехнічний інститут”;
Ігор Курітник, проф., д-р техн. наук, Університет в Бєльськo-Бяла;
Василь Друзюк, к.т.н., головний метролог УМГ «Львівтрансгаз».
Олександр Гук, к.т.н. Генеральний директор НВО «Термоприлад» ім. В.І. Лаха.
Анатолій Саченко, проф., д-р техн. наук,
Тернопільський Національний економічний університет;
Ігор Желбаков, проф., д-р техн. наук,
Московський електротехнічний інститут (Росія).