EEM

Economics, Entrepreneuship, Management

ISSN: 
2312-3435 (print)

Науковий журнал «Economics, Entrepreneuship, Management» започаткований у 2014 році.
Включений до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.
Журнал «Economics, Entrepreneuship, Management» згідно з ліцензійним договором № 594-09/2015 входить до Російського індексу наукового цитування (Российский Индекс научного цитирования, РИНЦ)
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=56364
Також журнал зареєстрований в науково-метричній базі даних Індекс Копернікус (Index Copernicus) (У702/193/2016),
занесений до бази даних «Наукова періодика України».
Виходить 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
Серія КВ № 20323-11123Р.
Мова видання: англійська
Основні програмні цілі журналу: дослідження проблемних питань сучасних фінансово-економічних процесів, висвітлення шляхів їх вирішення; обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями; надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.
Засновник: Національний університет «Львівська політехніка»
Видавець: Національний університет «Львівська політехніка»
Головний редактор: Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка», директор інституту економіки і менеджменту, доктор економічних наук. професор
Редакційна колегія журналу «Economics, Entrepreneuship, Management» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до Редакційної колегії, в обов'язковому порядку проходять рецензування і перевірку на плагіат.