Проблематика (секції)

1. Інформатизація діяльності ВНЗ

 Створення та розвиток ІТ- структури навчального закладу

 Інформаційні системи супроводу навчального процесу

 Створення освітніх сервісів

 Навчальні портали
2. Інноваційні комп’ютерні засоби навчання

 Методологія дистанційного навчання
 Розробка електронних дисциплін
 Розроблення інноваційних засобів дистанційного навчання
 Створення віртуальних тренажерів
 Електронні навчальні видання: технології, методології створення
 Стандартизація дистанційних курсів
 Застосування онлайн-семінарів (вебінарів), відеолекцій в навчальному процесі.
3. Комп’ютерне тестування

 Засоби вимірювання та оцінювання якості знань
 Розроблення тестів та сервісів з тестування
 Засоби автоматизованого тестування
4. Комп’ютерні технології в бібліотечній справі