Вимоги до оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
Статті, які не відповідають нижче вказаним вимогам розглядатися не будуть.
Обсяг статті – 2-4 повні сторінки (редактор

Microsoft Word, формат сторінки А4, шрифт Times NewRoman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,2, усі поля сторінки по 2 см).

Порядок розміщення матеріалу у статті:

1. УДК – ліворуч без абзацу у верхньому рядку.

2. Ім’я та прізвище авторів – у наступному рядку, через коми, шрифт - потовщений, вирівнювання по правому краю.

3. Назва організації – у наступному рядку, шрифт – звичайний, вирівнювання по правому краю.

4. Назва статті – у через рядок великими літерами, шрифт потовщений, вирівнювання по центру.

5. Копірайт – у наступному рядку, шрифт – курсив, вирівнювання по лівому краю.

6. Анотація українською мовою – у наступному рядку, шрифт – потовщений похилий, вирівнювання по ширині.

7. Ключові слова – у наступному рядку, шрифт потовщений похилий, вирівнювання по ширині.

8. Анотація англійською мовою – у наступному рядку, шрифт – потовщений похилий, вирівнювання по ширині.

9. Ключові слова англійською мовою – у наступному рядку, шрифт - потовщений похилий, вирівнювання по ширині.

10. Текст статті – через рядок, шрифт – звичайний, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см.

11. Структура статті. Стаття повинна містити постановку практичної проблеми, перелік вирішуваних задач, викладом суті дослідження (текст, графіки, рисунки скріншоти тощо), висновки, перелік літературних джерел.

12. Таблиці друкуються в тексті й повинні мати заголовки. Посилання а таблицю повинно передувати її появі в тексті.

13. Рисунки вставляються в текст і повинні мати підписи.

14. У формулах і літерних позначеннях повинен мати нахил тільки латинський шрифт. Нумеруються тільки ті формули, на які є посилання в тексті.

Шаблон оформлення статті можна завантажити з веб-сторінки http://vns.lp.edu.ua/moodle. На сторінку дозволено гостьовий доступ без реєстрації.