Анкета учасника

Шановний учаснику
просимо Вас надіслати нам вказані в таблицях дані на адресу psc_imfs.conf@lpnu.ua

Інформація про матеріали доповіді

Мова доповіді
(оберіть одну із запропонованих мов)
  Українська
  Русский
  English
Тема/Назва доповіді
(впишіть свою)
 
Напрям/Секція конференції
(оберіть одну із запропонованих секцій або один із напрямів)
Математика
  математика і механіка (математичний аналіз, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, алгебра, геометрія, механіка)
  прикладна математика (обчислювальна математика, чисельні методи, математичне моделювання)
Фізика
  теоретична фізика
  експериментальна та прикладна фізика
  наноматеріалознавство
Хімія
  актуальні проблеми хімії
Інформаційні технології
  міжнародна інформація
  геоінформаційні технології
  технології глобальних мереж та веб-дизайн
Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
  нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
Методика викладання точних і природничих наук
  методика викладання математики, фізики, хімії, інформатики
Необхідність друку персонального примірника збірника матеріалів
(вкажіть необхідну кількість: 0,1,2…)
  Ні (0)
  Так 

Інформація про авторів (співавторів)

Автор Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Місце роботи
(найменування установи та адреса)
 
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
E-mail  
Телефон  
Доступ автора до відомостей, заборонених для відкритого друку
(згідно Зводу Законів України «Про державну таємницю»)
  Ні
  Так
(необхідна подача Акту експертизи)
Примітка:  
Співавтор Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Місце роботи
(найменування установи та адреса)
 
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
E-mail  
Телефон  
Доступ автора до відомостей, заборонених для відкритого друку
(згідно Зводу Законів України «Про державну таємницю»)
  Ні
  Так
(необхідна подача Акту експертизи)
Примітка: