КОМПЛЕКСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ)

Тріщ Р.М.,Бруєва В.А.
Abstract: 
У статті розглянута актуальність удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу в вищих навчальних закладах відповідно міжнародного стандарту серії ISO 9001 : 2009. Запропоновано алгоритм концепції удосконалення системи організації навчального процесу в напрямку розробки автоматизованої системи документообігу відповідно міжнародного стандарту серії ISO 9001 : 2009.
References: 

Література
1. Віткін Л. Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ / Л. Віткін, Г. Хімічева, С. Лаптєв, Ю. Жарков // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2003. — № 4. – С. 57-65.
2. ДСТУ ISO 9000—2001. Система управління якістю. Основні положення та словник. (ISO 9000-2000): ДСТУ ISO 9000-2001. – [Чинний від 2001-10-01]. – К. – Держстандарт України, 2001. – 33 с. – (Національний стандарт України).
3. Шишкин И .Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: Учеб. для вузов [Под ред. акад. Н.С. Соломенко] / И. Ф.Шишкин. – М.: Изд-во стандартов, 1990.-342 с., ил.
4. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. / М. Є. Хриков. – К.: Знання, 2006. – 365 с.