МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАХИЩЕНИХ БЛАНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ АПАРАТУ ATEB-ФУНКЦІЙ

Назаркевич М.А.
Abstract: 
Розроблено метод ідентифікації друкованих захищених документів з нанесеними на них захисними сітками у вигляді гільйошів. Графічним примітивом для гільйошів у даній розробці є графік Ateb-функції. Такий метод дає можливість ідентифікувати документ.
References: 

[1] Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку №04-306, 30.09.1991.
[2] Назаркевич М. Ідентифікація друкованих документів захищених на основі Ateb-функцій / М. Назаркевич, І. Вербенко // Комп’ютерні технології друкарства. Збірник наукових праць. — 2011. — № 25. — С. 248 - 256.
[3] М.А.Назаркевич Ідентифікація друкованих документів засобами Ateb-функцій/ М.А. Назаркевич // Поліграфія і видавнича справа. м. Львів, № 2 (54). 2011 С. 149-154.
[4] Дронюк І., Мавко М., Назаркевич М. Створення графічної бази даних елементарних періодичних ATEB-функцій/ І.Дронюк, М. Мавко, М.Назаркевич //Вісник Державного університету “Львівська політехніка” Комп’ютерні науки та інформаційні технології – м. Львів, № 616. 2008. С.98-105.
[5] Назаркевич М.А. Методи підвищення ефективності поліграфічного захисту засобами Ateb-функцій монографія / М.А.Назаркевич. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 188 с.
[6] Крашенинников В. Р. Основы теории обработки изображений / В. Р.Крашенинников– Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 150 c.