МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Васьків О.М.
Abstract: 
інформаційні технології використання математичних методів і моделей підвищують якість обробки інформації, професійні якості менеджменту, що є одним із важливих факторів при прийнятті оптимальних управлінських рішень. Застосування інформаційних технологій при аналізі виробничої діяльності суб’єкта господарювання вимагає розробки стратегії за якої суб’єкт господарювання відчуває себе конкурентноздатним.
References: 

1. Дюбин Г. Н. Введение в прикладную теорию игр / Г. Н. Дюбин, В. Г. Суздаль. – М., Наука, 1981. – 336 с.
2. Юринець В.Є. Вибір стратегії випуску готової продукції підприємствами в умовах невизначеного ринку / В.Є. Юринець, А.Є. Жмуркевич // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. Збірник наукових праць за матеріалами доповідей до міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України. 1998. – Частина II. – С. 20-26.
3. Васьків О. М. Модель визначення стратегії діяльності підприємств легкої промисловості в ринкових умовах / О. М. Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2008. – №14. – С. 196-202.
4. Васьків О.М. Економіко-математична модель визначення стратегії господарської діяльності підприємств легкої промисловості в умовах невизначеного ринку / О. М. Васьків // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 2 (19): Економічні науки. – Чернівці, Технодрук, 2010. – С.421-428.
5. Васьків О. М. Математична модель процесу розвитку виробничої діяльності підприємства в невизначеному ринковому середовищі / О. М. Васьків // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Зб. наук. праць. – 2010. – С. 205-207.
6. Заяць В. М. Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного мислення менеджера / В. М. Заяць // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6 (96). – С. 280-288.
7. Гарнаев А. Ю. Самоучитель VBA / А. Ю. Гарнаев: 2-е изд., перераб и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 560 с.
8. Сороківська О. А., Гевко В. Л. Інформаційна безпека підприємства: нові загрози та перспективи / О. А. Сороківська, В. Л. Гевко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 2. – T. 2. – С . 32-35.
9. Галатенко В. А. Основы информационной безопасности / В. А. Галатенко – М.: Изд-во «Интернет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру», 2003. – 280