ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОТИДІЙ ВИТОКУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КАНАЛАМИ ПЕМВ

Будз Б.Д.
Abstract: 
У статті розглянуто організаційні методи для протидії витоку конфіденційної інформації технічними каналами. Наведені результати досліджень значень ПЕМВ відеоадаптерів одного сімейства в різних режимах роботи. Показано, що відеоадаптери одного сімейства мають розкид параметрів ПЕМВ. Також продемонстровано що розкид параметрів одного відеоадаптера залежить від режимів роботи. Результати досліджень можна використовувати при конфігуруванні ПК для оброблення ІОД, а також при побудові КСЗІ.
References: 

1. Будз Б.Д., Дудикевич В.Б. "Приховані канали витоку інформації з використанням програмованих ПЕМВН", Науковий журнал Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2(4), 2010. 2. С. Колєсніков, Б. Будз "Дослідження і аналіз ПЕМВ відеоадаптера", Матеріали І-ої міжнародної науково-технічної конференції "Захист інформації і безпека інформаційних систем", с. 162-163, м. Львів.