ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СУДНАХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ

Блінцов В.С., Касьянов Ю.І., Нужний С.М.
Abstract: 
У статті визначено особливості захисту акустичної інформації на суднах, описано комплекс засобів для дослідження звукоізоляції та результати експериментів, що підтверджують його працездатність.
References: 

1. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання: ДСТУ Б В.2.6-85:2009. - К. : Міжрегіонбуд, 2010. – (Національний стандарт України). 2. Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий: СП 23-103-2003. – М.: Госстрой России, 2004. 3. Руководящий документ. Уровни шума в судовых помещениях. Методика расчета: РД5.0173-87. – М.: РТП НПО "Ритм", 1988.-160 с. 4. Халяпин Д.Б. Защита информации. Вас подслушивают? Защищайтесь! / Д.Б.Халяпин. – М.: НОУ ШО "Баярд", 2004. – 432 с. 5. Кузавков В.В. Модель розповсюдження мовного сигналу і його ізоляція вікном / В.В. Кузавков, М.В. Логінов // Зб. наук. праць ВІТІ НТУУ „КПІ” – 2010. - № 2 – С. 53 – 58. 6. Методика контролю захищеності мовної інформації від витоку акустичним та віброакустичним каналами: НД ТЗІ 2.3-017-08. – К.: ДССЗЗІ України, 2008. – 18 с. 7. Блінцов В.С. Головні завдання забезпечення інформаційної безпеки на водному транспорті та об’єктах морської інфраструктури / В.С. Блінцов // Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. - Миколаїв: НУК, 2011. – С. 24 – 27. 8. Клюкин И.И. Судовая акустика: Учебное пособие / И.И. Клюкин, А.А. Клещёв. – Л.: Судостроение, 1981. - 144 с.