ОЦІНЮВАННЯ ВІРОГІДНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ СТАНУ ОБ’ЄКТУ

Погребенник В.Д., Політило Р.В.
Abstract: 
Розглянуто типові параметри сенсорів охоронних систем, які характеризують належну якість виявлення факту проникнення на об’єкт. Оцінено зміни ймовірності виявлення порушення стану об’єкту у залежності від числа спостережень, відстані та різних швидкостей порушника.
References: 

1. Політило Р. В. Підвищення надійності ультразвукових систем охоронної сигналізації / Погребенник В. Д., Політило Р. В. // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування 2008: стан і перспективи». – К.: НТУ «Київський політехнічний інститут», 2008. – С. 105–106. 2. Політило Р. В. // Вибір параметрів первинних вимірювальних перетворювачів ультразвукових засобів охоронної сигналізації / Погребенник В. Д., Політило Р. В. // Збірник матеріалів ІУ Міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні». – Львів: ІППТ, 2009. – С. 48–49. 109. 3. Абчук В.А. Поиск объектов / Абчук В.А., Суздаль В.Г. – М.: Сов. радио, 1977. – 336 с. 110. 4. Бакут П.А. Обнаружение движущихся объектов / Бакут П.А., Жулина Ю.В., Иванчук Н.А. – М.: Сов. радио, 1980. –288 с.