ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ОХОРОННИМИ СИСТЕМАМИ

Тишик І.Я., Совин Я.Р.
Abstract: 
У роботі подано алгоритми до опрацювання у часо-частотній області зондувальних сигналів відповідними охоронними системами сигналізації задля підвищення ними достовірності виявлення рухомих об’єктів. Запропоновано структурну схему вейвлет-фільтра для реалізації поданих алгоритмів опрацювання.
References: 

1. Левчук С.А. . Доплеровские радиоволновые обнаружители объектов для систем охранных сигнализаций. /Левчук С.А., Макаров С.Б ., Петров А.Ю / Проблемы информационной безопасности , №1, 2000 г . 2. Тишик І.Я. Підвищення завадостійкості радіохвильових охоронних систем сигналізації / Тишик І.Я., Совин Я.Р. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: “Автоматика, вимірювання та керування”. № 695, 2011, с. 95-100. 3. Иммореев И.Я., Сверхширокополосные радары: новые возможности, необычные проблемы, системные особенности / Иммореев И.Я. // Вестник МГТУ, №4, 1998, - стр.: 25-56. 4. А.А. Судаков, Сигналы используемые в СШП радиосистемах / А.А. Судаков // Наукоемкие технологии, Апрель 2005. 5. A.S.Omar, “Detection and localization of RF-radar pulses in noise environments using wavelet packet transform and higher order statistics”. /A.S.Omar, Progress In Electromagnetics Research, PIER 58,301 –317, 2006. 6. А.Й.Наконечний. Теорія малохвильового перетворення та її застосування. /А.Й.Наконечний, Львів “Фенікс”, 2001. с.93. 7. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. / Дьяконов В.П., СОЛОН-Р. Москва 2002. с.113. 8. Воробьов В.И. Теория и практика вейвлет-преобразования / Воробьов В.И., Грибунин В.Г., ВУС, 1999. с.31. 9. Тишик І.Я., Підвищення достовірності виявлення рухомих об’єктів охоронними системами / І.Я. Тишик // Матеріали І-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”, 31травня -1 червня 2012, с.164.