ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ «COPYPASTE» В ЦИФРОВЕ ЗОБРАЖЕННЯ

Трифонова К.О.
Abstract: 
Запропоновано спосіб підвищення ефективності методу виявлення та локалізації несанкціонованого втручання “copypaste”, заснованого на аналізі сингулярних чисел відповідної матриці.
References: 

1. Fridrich J. Invertible authentication. / J.Fridrich, M. Goljan, R.Du.// Proc. SPIE Photonics West, Security and Watermarking of Multimedia Contents III. – 2001. – Vol.3971. – P.197 – 208.
2. Johnson M.K. Exposing digital forgeries by detecting inconsistencies in lighting. / M.K Johnson, H. Farid // Proc. ACM Multimedia and Security Workshop. – 2005. – P.1– 10.
3. Fridrich J. Determining image origin and integrity using sensor noise // M. Chen, J. Fridrich, M. Goljan , J. Lukas// IEEE Transactions on Information Forensics and Security. – 2008. – Vol. 3. – P.74 – 90.
4. Fridrich J. Detecting digital image forgeries using sensor pattern noise. // J. Lukas, J. Fridrich, M Goljan // Proc. SPIE, Electronic Imaging, Security, Steganography and Watermarking of Multimedia Contents VIII. – 2006. –Vol.6072. - P.1-11.
5. Кобозева А.А. Матричний аналіз - основа загального підходу до виявлення фальсифікації цифрового сигналу / А.А. Кобозева, О.В. Рибальський, Е.А. Трифонова / / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2008. - № 8 (126), ч.1. - С.62-71.
6. Кобозева А.А. Комплексний підхід до експертизи автентичності матеріалів цифрового звукозапису / А.А. Кобозева, О.В. Рибальський, Е.А. Трифонова [и др.] / / Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2009. - № 6 (136), ч.1. - С.75-78.