ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ БІОМЕТРИЧНОЇ АВТЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ВІДНОСНОЇ ЕНТРОПІЇ

Олешко І.В.
Abstract: 
Біометричні системи дозволяють ідентифікувати людину на основі фізіологічних або поведінкових характеристик. Ми визначаємо термін біометрична інформація наступним чином: зменшення невизначеності ідентичності людини за рахунок вимірювання набору біометричних характеристик. Показується, що особливості біометричної інформації можуть бути розраховані за допомогою відносної ентропії. Виконується порівняльний аналіз джерел біометричної інформації.
References: 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-6-2006. Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 6 Данные изображения радужной оболочки глаза. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2006. – 27 с. 2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5 — 2006. Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5 Данные изображения лица. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2006. – 42 с. 3. ISO/IEC 19794-5 Information technology — Biometric data interchange formats — Part 5: Face image data. – S.: ISO copyright office, 2005. – 132 p. 4. BS ISO/IEC 19794-6:2011 Information technology. Biometric data interchange formats. Iris image data. – S.: BSI, 2011. – 30 p. 5. Технологии аутентификации [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: http://ypn.ru/category/data-protection-technologies/authentication-technologies/. 6. Adler A. Towards a measure of biometric feature information / A. Adler, R. Youmaran, S. Loyka // Pattern Anal. Appl. – 2009. – №12(3). – P. 261-270. 7. Recognizing faces with PCA and ICA / B. Draper, K. Baek, M. Bartlett, J. Beveridge // Computer Vision and Image Understandin. – 2003. – vol. 91. – P.115-137. 8. Alter O. Singular value decomposition for genome-wide expression data processing and modeling / O. Alter, O. Brown, D. Botstein // Proc Natl. Acad. Sci. – 2000. – vol. 97. – P.10101–10106. 9. Xiang C. Face recognition using recursive Fisher linear discriminant / C. Xiang, X.A. Fan, T.H. Lee // Communications, Circuits and Systems. – 2004. – Vol.2. – P. 27-29.