СТІЙКИЙ МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК В УМОВАХ ШТУЧНИХ ЗАВАД

Нємкова О.А., Чаплига В.М., Шандра З.А.
Abstract: 
У статті розглянуто можливість стійкого передавання сигналу мобільного зв’язку за рахунок спеціальної модуляції. Показано існування критерію, в залежності від якого передача є задовільною. В результаті комп’ютерного моделювання в MathCAD надано рекомендації стосовно параметрів модуляції в залежності від параметрів шумів.
References: 

1 Нємкова О.А., Стасевич С.П., Шандра З.А. Дослідження завадостійкості криптографічного захисту інформації на основі інтегральних перетворень.//Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, Луганськ-2010, №9(15), 2010. Ч. 1. - C.39-44.