СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ З ЗМІННИМ ВПОРЯДКОВАНИМ ДОСТУПОМ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПЛІС

Мельник В.А.
Abstract: 
В статті наведено класифікаційні ознаки пам'яті з впорядкованим доступом та запропоновано на їх основі реалізацію в ПЛІС паралельної пам’яті з змінним впорядкованим доступом. Розроблено програмну модель цієї пам’яті, проведено моделювання її роботи та виконано її синтез. Наведено результати реалізації цієї пам’яті в ПЛІС фірми Xilinx.
References: 

1. Мельник А.О. Структурна організація векторної пам’яті з змінним та фіксованим впорядкованим доступом / А.О. Мельник, Н.М. Ліщина // Східно-європейський журнал передових технологій «Інформаційно-управлінські системи». – Харків: Технологічний центр, 2011. - № 6/9(54). С.52-57. 2. Мельник А.О. Структурна організація пам’яті з впорядкованим доступом на основі налаштовуваних сортувальних мереж / А.О. Мельник // Інформатика та обчислювальна техніка. ВМУРОЛ, 2011, С.34-46. 3. Мельник А.О. Принципи побудови буферної сортувальної пам`яті / А.О. Мельник // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” “Комп`ютерна інженерія та інформаційні технології”, N307, 1996, С.65-71. 4. Мельник А.О. Спеціалізовані комп’ютерні системи реального часу / Мельник А.О. – Львів: НУ „Львівська політехніка”, 1996. – 60 с. 5. M.Keating, P.Bricaud «Reuse Methodology Manual for System-On-a-Chip Design», KluQer Academic Publishers, 1999, – 224 p. 6. А.О. Мельник. Технологія проектування ядер комп’ютерних пристроїв / А.О. Мельник, В.А. Мельник // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2002. №463. – с.3-9. 7. Virtex-6 Family Overview. Product Specification. DS150 (v2.4) January 19, 2012. [Електронний ресурс] – Xilinx, Inc. – 11p. – Режим доступу: http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds150.pdf