ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОЕРЦИТИМЕТРІЇ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ СТАНІВ КОРПУСУ СУДНА

Завальнюк О.П.
Abstract: 
У статті розглядається можливість застосування методу коерцитиметрії для ідентифікації напружено-деформованих станів корпусу судна, який би ураховував невизначеність відносно миттєвого стану корпуса, вплив випадкових факторів, утому і старіння матеріалу суднових конструкцій. Проведено аналіз залежності коерцитивної сили і діючих напружень при статичному розтяганні плоских зразків конструкційних сталей, які найбільш поширені при будуванні корпусів суден. Наведені результати вимірювання коерцитивної сили матеріалу суднових конструкцій під час експлуатації судна.
References: 

1. Офіційний сайт Російського морського регістра судноплавства. XII семинар Российского морского регистра судоходства «Качественное судоходство: стандарт ХХІ века. Безопасность и защита морской среды: грядущие перемены» (Санкт-Петербург, октябрь-2009) – Режим доступу до сайту: http://www.rs-head.spb.ru/. 2. Офіційний сайт Міжнародної Асоціації Власників Суховантажних Суден (INTERCARGO). Casualty Report 2009 – Режим доступу до сайту: http://www.intercargo.org/. 3. Офіційний сайт Міжнародної морської організації. MSC/Circ.646. Recommendations for the fitting of Hull Stress Monitoring Systems, 06.06.1994 – Режим доступу до сайту: http://www.imo.org/. 4. Матюк В.Ф. Контроль структуры, механических свойств и напряженного состояния ферромагнитных изделий методом коэрцитиметрии / В.Ф.Матюк, В.Н. Кулагин // Неразрушающий контроль и диагностика. – Минск, 2010. − №3. – С. 4-13. 5. Безлюдько Г.Я. Эксплуатационный контроль усталостного состояния и ресурса металлопродукции неразрушающим магнитным (коэрцитиметрическим) методом / Г.Я. Безлюдько // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. − Киев, 2003. − №2. − С. 20-26. 6. Попов Б.Е. Магнитная диагностика и остаточный ресурс подъемных сооружений / Б.Е. Попов, В.С. Котельников, А.В. Зарудный, Е.А. Левин, Г.Я. Безлюдько // Безопасность труда в промышленности. – Москва, 2001. – №2. – С. 44-49. 7. Гаврилов А.Н., Чижиков В.Ю. Технология магнитных элементов для приборов, средств автоматики и вычислительной техники. – М: Энергия, 1974. – 232 с. 8. Головешкин Ю.В. Третья проблема строительной механики корабля (нормирование прочности) / Ю.В. Головешкин, Н.И. Тузлукова. – СПб.: Судостроение, 1999. − 154 с.