ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ТЕСТІВ НІСТ США ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРІВ М –ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Костів Ю., Максимович В., Мандрона М., Рибак Ю.
Abstract: 
В статті сформульовані вимоги до генераторів псевдовипадкових імпульсних послідовностей при їх використанні в криптографії та для імітації вихідних сигналів дозиметричних детекторів. Представлені результати тестування п'яти генераторів М-послідовності і на їх основі зроблені висновки щодо випадковості їх вихідних сигналів.
References: 

1. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів / Ю.Я. Бобало, В.Б. Дудикевич, В.М. Максимович, В.О. Хорошко та ін. – Львів : Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2009. – 200 с.
2. Горбенко І.Д. Прикладна криптологія / І.Д. Горбенко, Ю.І. Горбенко. – Харків : Видавництво “Форт”, 2012. – 870 с.
3. NIST SP 800-22. A Statistic Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Application: [Електронний ресурс], April 2000. Режим доступу: http://csrc.nist.gov./publications/niatpubs//SP800-22rev1a.pdf.