ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЛОГАРИФМІЧНОГО ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІЗ ЗМІННОЮ РОЗРЯДНІСТЮ

Баран Р.Д., Максимович В.М.
Abstract: 
Проведено аналіз структурної складності число-імпульсних функціональних перетворювачів, на прикладі логарифмічного перетворювача, побудованого за принципом змінної розрядності. Доведено, що пристрої із змінною розрядністю мають істотно кращі технологічні характеристики на відміну від пристроїв на елементах пам’яті.
References: 

1. Горпенюк А.Я., Дудыкевич В.Б., Максимович В.М. Проектирование число-импульсных функциональных преобразователей с расширенным динамическим диапазоном // НАНУ. Інститут електродинаміки. “Технічна електродинаміка”, спеціальний випуск. – Київ. - 1998. - С.13-19.
2. Максимович В.М., Баран Р.Д., Гаранюк П.І. Критерії технологічної доцільності реалізації число-імпульсних функціональних перетворювачів Вісник НУ “Львівська політехніка” - “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, № 616, 2008. - с. 3-7.
3. Максимович В.М. Логарифмічні перетворювачі число-імпульсного коду на нагромаджуючому суматорі із змінною розрядністю. // Автоматика, вимірювання та керування. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. –Львів: N366, 1999. - С. 107-112