ЗАХИСТ ВІД ЗБОЇВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ, ЩО ДИНАМІЧНО КЛАСТЕРИЗУЮТЬСЯ

Кременецький Г.М., Артамонов Є.Б.
Abstract: 
У статті розглянуто методи побудови захищених від збоїв спеціалізованих мереж, що динамічно кластеризуються. Запропоновано різні архітектури захисту від збоїв у Інтернет середовищі.
References: 

1. Жуков І. А., Кременецький Г. М. Динамічна просторово-логічна кластеризації нейронної мережі / Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – Вінниця: ВНТУ. – 2009. – Вип. 1(14). – С.39-43.
2. Кременецький Г. М., Журавель С.В. Гравітаційний метод динамічної кластеризації нейронної мережі / Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ. – 2009. – Вип. 1(25). – С.86-89.
3. Кременецький Г. М. Побудова динамічної кластерної нейронної мережі з використанням WEB-сервісів / Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ. – 2009. – Вип. 2(26). – С.76-81.