РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА

Хома А.В.
Abstract: 
Розроблено математичну модель синхронного детектора, яка враховує динамічні похибки операційного підсилювача. Обґрунтовано підхід до одержання спрощеної моделі, на основі якої розроблено алгоритми корекції. Досліджено, що застосування алгоритмів корекції дає можливість на два порядки розширити діапазон робочих частот синхронного детектора.
References: 

1. Schmalzel J.L., Rauth D.A. Sensors and signal conditioning. // Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE. 2005. – Vol. 8. № 2.– р. 48 –53. 2. Рыбин Ю.К., Будейкин В.П. Синхронные детекторы в селективных измерительных приборах // Измерения, контроль, автоматизация. – 1984. - №30. С. 53-61. 3. З. Готра та ін. Завадостійкий сигнальний перетворювач на базі синхронного детектора // Вимірювальна техніка та метрологія. - №71, 2010, с.110-116. 4. Гаврилюк М.А., Соголовский Е.П. Электронные измерители CLR. - Львов: Вища школа, 1978. - 134с. 5. The Impedance Measurement Handbook. A Guide to Measurement Technology and Techniques. Agilent Technologies, Inc. Printed in USA, 2006, 5950-3000. 6. Достал И. Операционные усилители: Перевод с английского.- М.: Мир, 1982.- 512 с. 7. Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 583 с.