УНІВЕРСАЛЬНИЙ СИГНАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ХОЛЛІВСЬКИХ СЕНСОРНИХ ПРИСТРОЇВ

Готра З.Ю., Голяка Р.Л., Годинюк І.М., Марусенкова Т.А., Ільканич В.Ю.
Abstract: 
Запропонована схема універсального сигнального перетворювача холлівських сенсорних пристроїв. Схема базується на мікроконвертері типу ADuC841 та операційних підсилювачах AD8554. Особливістю сигнального перетворювача є програмне керування режимами роботи та двотактне вимірювання сигналу зі зміною напрямку струму холлівського сенсора. Виявлені нові закономірності, що визначають вибір синфазної складової вхідної напруги сигнального підсилювача.
References: 

1. Mark Balch. Complete Digital Design. McGraw-Hill. 2003. 481 P.
2. Schmalzel J.L., Rauth D.A. Sensors and signal conditioning // Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE. 2005. – Vol. 8. № 2.– PP. 48- 53.
3. Nauta Bram. Analog IC Design at the University of Twente // Solid-State Circuits Newsletter, IEEE. 2007. – Vol. 12. № 1.– PP. 5-10.
4. Аналогова мікросхемотехніка вимірювальних та сенсорних пристроїв / За ред. Готри З., Голяки Р. - Львів: Вид. Державного університету "Львівська політехніка", 1999. -364с.
5. J. Fraden. Handbook of modern sensors: Physics, design, and applications. Springer. 2004. 580 p.
6. R.S. Popovic, Hall Effect Devices. Second edition. Adam Hilger, Bristol, Philadelphia and New York, 2002.
7. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля. За ред. Готри З.Ю. / Большакова І.А., Гладун М.Р., Голяка Р.Л., Готра З.Ю., Лопатинський І.Є., Потенцкі Є., Сопільник Л.І. -Львів: Вид. Національного університету "Львівська політехніка", 2001
8. R.S. Popovic, Z. Randjelovic, D. Manic. Integrated Hall-Effect Magnetic Sensors. Sensors and Actuators, A 91. 2001. PP. 46-50
9. R.S. Popoviс, P. Kejik, S. Reymond, D.R. Popoviс, M. Blagojeviс, S. Dimitrijeviс. Multi-axis integrated hall magnetic sensors. Nuclear Technology & Radiation Protection. №2. 2007. PP.20-28.
10. Bolshakova I., Holyaka R., Erashok V., Kumada M. High precision mapper for cyclotron magnet // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2004. – Vol.14. №2. - P.1818-1821.
11. Zero-Drift Single-Supply Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier AD8551/52/54. Data sheet. [Електронний ресурс]: http://www.analog.com.
12. ADuC841. MicroConverter® 12-Bit ADCs and DACs with Embedded High Speed 62-kB Flash MCU www.analog.com.