ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ БЕЗДРОТОВОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ РОЗКРИТТЯ АПАРАТУРИ

Щелконогов О.О.
Abstract: 
У роботі розглядаються методи захисту системи контролю розкриття апаратури (СКРА) від несанкціонованих і випадкових впливів. Вона побудована на основі технології сенсорних мереж стандарту IEEE 802.15.4. Дана технологія містить у собі деякі засоби захисту, проте їх недостатньо для сталого функціонування СКРА. На основі проведеного аналізу загроз, в роботі описується система захисту, яка включає вбудовані і додаткові засоби захисту. В сукупності вони утворює замкнутий контур навколо СКРА
References: 

1. Мельников В.В. Защита информации в компью-терных системах. – Москва: Финансы и статистика, Электронинформ, 1997. 2. Щеглов А.Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. – Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2004. 3. Щелконогов О.А. Система контроля вскрытия аппаратуры на основе технологии сенсорных сетей // Інформаційна безпека: Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції „АВІА-2011”, 19–21квітня 2011. – Т.1. – К.НАУ, 2011. 4. 802.15.4 IEEE Standard for Information technology – Telecommunications and information exchange between systems— Local and metropolitan area networks – Specific requirements Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs). Published by The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 3 Park Avenue, New York, NY 10016-5997, USA. 5. А. Скуснов. ZigBee: взгляд вглубь // Компоненты и технологи, № 4, 2005.