ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ТА НЕПЕРЕРВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Гарасим Ю.Р., Рибій М.М., Ромака В.А
Abstract: 
В статті запропоновано підхід до вирішення завдання забезпечення живучості та неперервності функціонування систем захисту інформації (СЗІ) в корпоративних мережах зв’язку (КМЗ). Детально проаналізовано процес відновлення функціонування СЗІ в КМЗ та визначено його параметри. Вирішено завдання визначення рівня залежності між режимами роботи СЗІ в КМЗ застосовуючи теорію складності обчислень. Обґрунтовано процес визначення економічної ефективності обраної стратегії забезпечення живучості та неперервності функціонування СЗІ в КМЗ.
References: 

1. BS 25999-1:2006 Business continuity management. Specification. 2. NIST Special Publication 800-34 Rev. 1 Contingency Planning Guide for Federal Information Systems. 3. BSI-Standard 100-4: Business Continuity Management. 4. Maximum tolerable period of disruption [Електронний ресурс] режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/ Maximum_Tolerable_Period_of_Disruption. 5. Papadimitriou Christos H. Computational Complexity / H. C. Papadimitriou – QA267.7.P.36. – 1995. – 540 pp.