КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД КОРЕКЦІЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ДВОДІАПАЗОННИХ АЦП

Кочан Р.В., Кочан О.В., Клим Г.І., Гоц Н.Є.
Abstract: 
Розроблено метод формування тестових точок для визначення та корекції інтегральної нелінійності багаторозрядних АЦП, що використовують багаторезисторний подільник напруги з усередненням спадів напруги на всіх резисторах. Проведено дослідження впливу похибки опору резисторів багаторезистивного подільника та випадкової похибки АЦП на невиключену похибку корекції інтегральної нелінійності.
References: 

1. Fowler K. Part 7: analog-to-digital conversion in real-time systems. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine. 2003. Vol. 6. Issue 3. pp. 58-64. 2. Kester W. Which ADC Architecture Is Right for Your Application? // Analog Dialogue. – 2005. – Vol. 39, № 2. р.11-19 [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] – РЕЖИМ ДОСТУПУ URL: http://www.analog.com/library/ analogdialogue/archives/39-06/architecture.pdf). 3. 24-Bit Sigma-Delta, Signal Conditioning ADC with 2 Analog Input Channels - AD7714 Data Sheets [ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС] – РЕЖИМ ДОСТУПУ http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7714/products/ product.html . 4. Кочан Р.В. Використання АЦП для вимірювання за методом заміщення. Український метрологічний журнал. – Харків, 2010, № 3, ст. 11-16. 5. Кочан Р.В. Прецизійні аналого-цифрові перетворювачі з бездемонтажною метрологічною самоперевіркою: монографія / Р.В. Кочан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 252 с. 6. Кочан Р.В., Кочан О.В., Клим Г.І. Метод коригування нелінійності дводіапазонних АЦП з безпосереднім вимірюванням спадів напруги на резисторах багаторезисторного подільника напруги // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Секція комп’ютерні системи та мережі. – Львів, 2013, № 773, ст. 59 – 63. 7. Кочан Р., Клим Г., Гоц Н. Метод корекції нелінійності дводіапазонних АЦП з ітераційним використанням багаторезисторного подільника напруги // Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів, 2014, № 75, ст. 11 – 18. 8. ДСТУ 3744-98. Перетворювачі вимірювальні напруги та струму цифрові. Загальні технічні умови. Чинний від 01.07.2000 – К.: Держстандарт України, 1998. – 10 с.