ОБЧИСЛЮВАЧ ОБЕРНЕНО-ПРОПОРЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ НА ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНОМУ КВАДРАТОРІ

Мороз Л.В., Лужецька Н.М., Горпенюк А.Я.
Abstract: 
Подано результати синтезу та дослідження класичної та конвеєрної структур обчислювача обернено-пропорційної функції на число-імпульсному квадраторі. Показано, що максимальна частота роботи конвеєрної структури є значно вищою за максимальну частоту роботи класичної структури. Точність структури обчислювача на число-імпульсному квадраторі є вищою за точність відомої структури обчислювача на двох число-імпульсних помножувачах.
References: 

1. Дудикевич, В. Б. Число-імпульсні функціональні перетворювачі [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук./ Дудикевич Валерій Богданович. - Львів, 1991. 2. Горпенюк, А. Я. Принципи побудови конвеєрних базових вузлів число-імпульсних вимірювальних перетворювачів [Текст, рисунки] / Горпенюк А.Я. // : "Контроль і управління в технічних системах" (КУТС-97). Книга за матеріалами конференції: Том2.-: "Універсум-Вінниця". - 1997. - С. 137-140. 3. Горпенюк, А. Я. Число-імпульсний функціональний блок широкодіапазонного цифрового частотоміра [Текст] / Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лагун А.Е. // Вісник НУ “Львівська політехніка” – “Автоматика, вимірювання та керування”. - 2004. - №500. - С. 81-88. 4. Горпенюк, А. Я. Імітаційне моделювання конвеєрних число-імпульсних функціональних перетворювачів [Текст] / Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лужецька Н.М. // Вісник НУ “Львівська політехніка” – “Автоматика, вимірювання та керування”. - 2005. - №530. - С. 66-75. 5. Стахів М.Ю. Корекція похибок число-імпульсних функціональних перетворювачів / М.Ю. Стахів, Л.В. Мороз, Р.І. Стахів // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні наукові дослідження – ’2006” –Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р. – С. 34 - 38.