РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ВИМІРЮВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ КРИСТАЛООПТИЧНИХ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Степаняк М.В., Степаняк М.М.
Abstract: 
В статті представлено дослідження кристалооптичного методу вимірювання температури та отримано кодову маску, за допомогою якої побудовано шкалу для визначення початкової температури вимірювань.
References: 

1. Р.І. Байцар, С.С. Напівпровідникові мікросенсори: Навчальний посібник з курсу «Технологія та конструювання засобів вимірювання». – Львів: Видавництво ЛьЦНТЕІ, 2001.-288с. 2. Мик. М. Степаняк, М. В. Степаняк / Створення чутливих елементів для кристалооптичних термоперетворювачів. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань». - Львів, Україна, 23-27 вересня 2013, Вид. НУ «Львівська політехніка» - С.155. 3. Б. Стадник, Я. Луцик, М. Степаняк / Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних перетворювачів // Вимірювальна техніка та метрологія. -2007. - №67. – С. 69-72. 4. В. М.Габа // Измерение температури с использованием оптических датчиков на основе двулучепреломляющих кристаллов. Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2009, №1 , С.45-51. 5. А.с. 1500864(СССР) МКИ G01K 11/12. Поляризационно-оптический цифровой термометр //Степаняк М.В., Кочан В. А., Габа В. М., Столярчук П.Г.- Опубл. в БИ., 15.08.89.- Бюл. №30. 6. А.с.1689775(СССР) МКИ G01K 11/12. Поляризационно-оптический цифровой термометр //Степаняк М.В., Стаднык Б.И., Столярчук П.Г.- Опубл. в БИ., 07.11.91. Бюл. №5 , с.41. 7. Микола Степаняк, Михайло Степаняк / Розвиток кристалоптичного методу вимірювання з викорисанням двох чутливих елементів // Вимірювальна техніка та метрологія. -2010. - №71. – С.58-62. 8. Б. Стадник, Я. Луцик, М. Степаняк Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних перетворювачів. Тези доповідей 8 –ої міжнародної конференції «температура 2003 .- Львів, 2003. – С.101. 9. Мик. М. Степаняк, М. В. Степаняк / Дослідження кристалооптичних термоперетворювачів з різною кількістю чутливих елементів. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань». - Львів,Україна, 23-27 вересня, 2013, Вид. НУ «Львівська політехніка» - С.156.