СИНТЕЗ СИСТЕМ З ПІД-РЕГУЛЯТОРОМ ТА ОБ’ЄКТОМ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДВОМА РІЗНИМИ СТАЛИМИ ЧАСУ І ЗАПІЗНЕННЯМ

Ковела І.М., Іванюк О.О.
Abstract: 
Наведені результати параметричного синтезу автоматичних систем з неперервним ПІД-алгоритмом та об’єктами другого порядку з двома різними сталими часу і запізненням за допомогою методу багатокритеріальної параметричної оптимізації.
References: 

1. Шавров А.В., Солдатов В.В. Многокритериальное управление в условиях статистической неопределённости. М.: Машиностроение.  1990. 160 с. 2. Ковела І.М. Параметричний синтез неперервних і цифрових автоматичних систем регулювання з ПІ- та ПІД-регуляторами // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології”.- Львів. 2002 -. № 450 - С. 38-50. 3. http://www.adastra.ru/news/tm609/. 4. Ротач В.Я. Теория автоматического управления.-М.: Издательский дом МЭИ, 2008.-396 с. 5. Ковела І.М., Наконечний А.Й., Яцук Ю.В. Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними перехідними характеристиками // Відбір і обробка інформації. – 2013. – Вип. 38(114). – С. 50–60. 6. Гурецкий Х. Анализ и синтез систем управления с запаздыванием. Пер. с польского. М., “Машиностроение”, 1974, 328 с. 7. Дьяконов В.П. Maple 7: учебный курс. - СПб.: Питер, 2002. – 672 с. 8. Черных И.В. SIMULINK: среда создания инженерных приложений.-М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.- 496 с.