ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ СТРУКТУРНОЇ ПОДІБНОСТІ ТА М’ЯКОГОПОРОГУВАННЯ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОГО ФІЛЬТРА З АДАПТИВНИМ КОДУВАННЯМ

Наконечний А.Й., Верес З.Є.
Abstract: 
В статті представлено модифіковану модель розширення зображення з використанням інтерполяційного фільтру на основі адаптивного кодування з динамічними границями. Такий підхід дозволяє врахувати структурну інформацію під час процесу масштабування. Запропоновано здійснювати «м’яке» порогування результуючого значення піксела. Також запропонований поділ навчального процесу обчислення коефіцієнтів фільтра на два етапи для підвищення його швидкодії та надійності
References: 

1. T. Kondo et al., Picture conversion apparatus, picture conversion method, learning apparatus and learning method, US-patent 6,323,905, 2001.2. M. Zhao, et al., Content adaptive image de-blocking, Proc. IEEE International Symposium on Consumer Electronics, 2004.3. Zhou Wang, Alan C. Bovik, Hamid R. Sheikh and Eero P. Simoncelli Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 13, no. 4, Apr. 2004.4. Alan C. Bovik, The Essential Guide to Image Processing, Academic Press, 2009.5. Zhou Wang, Ligang Lu and Alan C. Bovik Video quality assessment based on structural distortion measurement, Signal processing: Image communication, vol. 19, no. 2, pp. 121-132, Feb. 2004.6. L.Shao, An Overview and Performance Evaluation of Least Mean Square Trained Filters, Technical Note PR-TN 2007/00230 Philips Research Europe.7. Z.Wang and A. C. Bovik. A universal image quality index, IEEE Signal Process. Lett., 9(3):81–84, 2002.8. Thomas M. Lehmann, Claudia Gonner, and Klaus Spitzer, Survey: Interpolation Methods in Medical Image Processing, IEEE Transactions On Medical Imaging, Vol. 18, No. 11, November 1999.9. M. Ortega, W. C. Rheinboldt, Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables, Classics in Applied Mathematics, ISBN 0-89871-461-3, SIAM, 2000.10. Верес З.Є., Наконечний А.Й. Класифікація методів просторового розширення зображення, Методи та прилади контролю якості, №22, І-Ф., 2009. 11.Верес З.Є., Наконечний А.Й. Методи оцінки якості зображень та шляхи їх вдосконалення. Комп’ютерні технології друкарства, № 20, Л., 2008.12. Veres Z., Nakonechnyy A., Adaptive Trained Filters With SSIM Optimization and Pixel Value Truncation for Video Upscaling, 7th International Conference Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Berlin, 12-14 September 2013, 404-407.