COMPONENT METHOD FOR PROCESSING ELECTROGASTRO SIGNAL

M. Tymchak, V. Dozorsky, G. Shadrina
Abstract: 
The theory of stochastic signal energy based on component method used for statistical processing elektrohastrosignal that will help empower elektrohastrosystem.
References: 

1. Міністерство охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/. – Міністерство охорони здоров’я України. 2. Тимчак М. Математична модель електрогастроентеросигналу для підвищення достовірності електрогастроентеросистем / Тимчак М., Хвостівський М., Дедів Л. // Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка» №744, – Львів, 2012. – С. 181-186. 3. Тимчак М. Синфазний метод опрацювання електрогастроентеросигналу / Тимчак М., Дунець В., Гевко О, Дедів Л. // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки №3, – Суми, 2013. – С. 38-44. 4. Драґан Я. П. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів / Я. П. Драґан М.: – Львів, Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем, 1997. –ХVІ+333с.