COMPUTER SYSTEM OF ANALYSIS OF AIRION DISTRIBUTION ON INCLINED PLANE

Strokan O.
Abstract: 
On the basis of theoretical and practical research results of spreading of concentration of negative ions from artificial sources of airion radiation in industrial and domestic premises the proposed computer system of analysis of airion distribution on an inclined plane.
References: 

1.Спосіб визначення однакового рівня концентрації аероіонів від двох розсіювальних джерел аероіонного випромінювання [Текст]: пат. 48805 Україна: МПК9 А62L/9/22 , A61N 1/44 / Строкань О.В., Івженко О.В., Чураков А.Я.,; заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. - №2009 04661; заяв. 12.05.2009; опубл. 12.04.2010, Бюл. №7. – 4 с. 2.Строкань О.В. Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів у закритому просторі [Текст]: дисс.... канд. техн.наук /О.В. Cтрокань. - Мелітополь, 1010. – 172 с. 3.Чижевский А.Л. Аэроионы и жизнь. Беседы с Циолковским [Текст] / Чижевский А.Л. - М.: Мысль, 1999. – 716 с.4.Чураков А.Я. Визначення ізоліній концентрації аероіонів на похилій площині [Текст]/ А.Я.Чураков, О.В. Строкань , О.І. Морозова// Прикладна геометрія та інженерна графіка. - Мелітополь, 2011. –Т.50. - С.85-89.