Methods of experimental study of the dynamics spline connections during periodic load

Malashchenko V,Strilets A, Strilets V

Department of Machine Parts, Lviv National Polytechnic University

Abstract: 
Methods of experimental research of the dynamics of resilient spline connections by recurrent load are described and corresponding conclusions are made comparing to hard spline connections.
References: 

1. Малащенко В.О. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків / В.О. Малащенко, В.Т. Павлище. – Львів: Новий Світ-2000, 2011. - 216с. 2. Пат. 61951 Україна, МПК F 16 B 3/00. Пружна призматична шпонка / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М; заявники і власники патенту Національний університет водного господарства та природокористування і Національний університет «Львівська політехніка». – u №201014574; заявл. 06.12.10; опубл. 10.08.11, Бюл. №15, 2011р. 3. Пат. 62872, Україна, МПК F 16 B 3/00. Пружна призматична шпонка / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М; заявники і власники патенту Національний університет водного господарства та природокористування і Національний університет «Львівська політехніка» – u №201014575; заявл. 06.12.10; опубл. 26.09.11, Бюл. №18, 2011р. 4. Малащенко В.О. Динамічні характеристики пружних шпонкових з’єднань типу вал – маточина / В.О.Малащенко, О.Р.Стрілець, В.М.Стрілець // Вісник НТУ „ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск „Проблеми механічного приводу”. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2011, № 28. – С. 92...99. 5. Малащенко В.О. Динамічні властивості пружних шпонкових з’єднань з урахуванням втрат енергії на тертя / В.О.Малащенко, О.Р.Стрілець, В.М.Стрілець // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. - Львів: НУ ”Львівська політехніка”. – 2012, №730. – С. 73...80. 6. Стрілець О.Р. Амортизаційні і демпфуючі властивості пружних шпонкових з’єднань / О.Р.Стрілець // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. Збірник наукових праць. – Вип. 1(57) - Рівне: НУВГП, 2012. – С. 118...124. 7. Пат. 2094763 Россия, МПК G 01 M 13/00. Стенд для испытаний упругих призматических шпонок / Стрелец В.Н.; заявитель и обладатель патента Стрелец Владимир Николаевич. - №5004124/28; заявл. 07.08.91; опубл. 27.10.97, Бюл. №30, 1997г. 8. Пат. 50704 Україна, МПК G 01 M 13/00. Стенд для дослідження пружних шпонкових з’єднань / Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М; заявник і власник патенту Національний університет водного господарства та природокористування. – u №200912119; заявл. 25.11.09; опубл. 25.06.10, Бюл. №12, 2010р.

Received: 
Monday, May 27, 2013
Accepted: 
Monday, May 27, 2013