TO THE QUESTION OF CALCULATION OF TRANSIENTS IN NONLINEAR ELECTRIC CIRCUITS BY A DIFFERENTIAL HARMONIC METHOD

L.J. Glukhivskyj
Abstract: 
Possibility of application of differential harmonic method for the numerical calculation of transients in nonlinear electric circuits with periodic electromotive forces is studied on the example of the nonlinear R-L-C circuit.
References: 

1. Глухівський Л.Й. Моделювання перехідних процесів у нелінійних електричних колах диференційним гармонічним методом // Вісник НУ «Львівська політехніка», № 736 .
Електроенергетичні та електромеханічні системи. Львів: вид-во Львів. політехніки, 2012. – С. 21 – 29.
2. Глухівський Л.Й. Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделювання. – К. : Альфа ПіК, 2008. – 204 с.: іл.. – Електронна версія: www.nbuv.gov.ua/books/2008/08gljcpm.pdf
3. Глухівський Л.Й. Періодичні процеси у нелінійній електротехніці (диференційний гармо-нічний метод і його програмне забезпечення). – К: Альфа ПіК, 2005. – 159 с: іл..
4. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики. – Львів: Вид-во при Львів. держ. університеті видавн. об’єднання «Вища школа», 1989.- 462 с.
5. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники, ч. 1, Линейные электрические цепи, изд. 4-е, М.: Энергия, 1970. – 592 с.