THE DYNAMIC ANALYSIS OF THE MINING SHOVEL TWO-MOTORS SWING DRIVE

V. Moroz, V. Stefanyuk, V. Tsyapa, G. Sivyakova
Abstract: 
The analysis of dynamic properties of the equivalent two-motor three-mass excavator's swing electric drive proposed in this article using model with the gaps in the gearing. The re-searches of their dynamic properties are offered for start-stop regimes.
References: 

1. Ключев В.И. Ограничение динамических нагрузок электропривода / В. И. Ключев. – М. : Энергия, 1971. – 320 с. 2. Офій В. В. Визначення динаміки навантаження в тримасових системах / В. В. Офій, А. С. Рахманий. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 74 с. 3. Човнюк Ю. В. Вдосконалення ін-женерних методів розрахунку електромеханічних систем автоматизованого електропривода: демпфування електропривода пружних електромеханічних коливань / Ю. В. Човнюк, М. Г. Дікте-рук. – Київ : Вид-во Національного університету "Будівництва і архітектури", 2008. – 151 с. 4. Лисенко О. В. Розробка динамічної моделі технологічної оброблюваної системи точіння з ураху-ванням багатомасовості / О. В. Лисенко. – Київ : Афіша, 2008. – 74 с. 5. Костинюк Л. Моделювання електроприводів : Навчальний посібник / Л. Костинюк, В. Мороз, Я. Паранчук. – Львів : Вид-во На-ціонального університету "Львівська політехніка", 2004. – 404 с. 6. Костинюк Л. Числово-аналітичний метод моделювання механічних систем з пружними зв'язками / Л. Костинюк, В. Мо-роз // Машинознавство. – 2008. – №6 (132). – С. 32-37. 7. Moroz V. Computer simulation of the elec-tromechanical systems using convolution integral / V. Moroz // Elektrotechnika. – 14 (2009). – Uniwersytet technologiczno-przyrodniczy im. Jana 1 Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zeszyty naukowe NR 254. – Pp. 17-24. (ISSN 0209-0570). 8. Инструкция по наладке НКУ екскаватора ЭКГ-10 : ИЖТП.657122.032 ТО – М. : ВНИИЭлектропривод,1997.