SELF AND MUTUAL STATEMENT AND TRANSITIONAL INDUCTANCES OF TRANSIT INTERNAL CIRCULAR EDDY CURRENT TRANSFORMER IN A LEADING PIPE

Yatsun M. Yatsun A.
Abstract: 
Explored for own and mutual the Laplace transform and transitional basic and brought in inductances of puttee of excitation of the communicating screened circular primary transformer rectangular transversal to the cut into the controlled leading pipe
References: 

1. Pipeline Inspection Technologies Demonstration Report. – Gas Research Institute. – 2004. – 98p. 2. Яцун М.А., Яцун А.М. Векторний потенціал магнітного поля прохідного кільцевого вихрострумового первинного перетворювача параметричного і трансформаторного типів у провідній трубі. Вісник НУ «ЛП» «Електроенергетичні та електромеханічні системи», №763.- Львів: Вид. Львівської політехніки, 2013 р., с. 120-126. 3. Яцун М.А., Яцун А.М. Власна і взаємна перехідні індуктивності накладного вихрострумового перетворювача // Вісн. НУ «Львівська політехніка». 2009 . № 654 . С. 280–285.