Contents / Зміст

"Інформаційні системи та мережі" Національний університет “Львівська політехніка”, 2010
Abstract: 
Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 30 засідання від 23.09.2010 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

Keywords:

References: 

Редакційна колегія:
проф., д-р техн. наук В.В. Пасічник (відп. редактор);
проф., д-р техн. наук А.М. Пелещишин (заст. відп. редактора);
доц., канд. техн. наук Н.Б. Шаховська (відп. секретар);
проф., д-р техн. наук М.В. Лобур;
проф., д-р техн. наук А.Ф. Обшта;
проф., д-р фіз.-мат. наук П.І. Каленюк;
проф., д-р техн. наук Б.П. Русин;
проф., д-р техн. наук Р.А. Бунь;
проф., д-р фіз.-мат. наук Г.Г. Цегелик;
проф., д-р техн. наук М.О. Медиковський;
проф., д-р техн. наук В.В. Різник;
проф., д-р техн. наук Л.С. Сікора;
проф., д-р техн. наук Р.М. Камінський;
проф., д-р техн. наук П.І. Жежнич;
доц., д-р техн. наук Ю.М. Романишин;
доц., канд. екон. наук А.В. Катренко;
доц., канд. техн. наук П.О. Кравець;
доц., канд. техн. наук Є.В. Буров;
доц., канд. техн. наук А.Ю. Берко;
доц., канд. фіз.-мат. наук Ю.В. Нікольський