Застосування оптичних лазерних систем та перспективи їх подальшого розвитку

Гринчишин Т. М., Кіт Г. В.

Гринчишин Т. М. Застосування оптичних лазерних систем та перспективи їх подальшого розвитку / Т. М. Гринчишин, Г. В. Кіт // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 96–105. – Бібліографія: 9 назв.

Abstract: 
This article provides a detailed analysis of the laser systems in various fields. The system for laser communication is analyzed. The method of bisignal data transfer in the optical channel is justified. A block diagram of the processor forming optical signals is suggested. The operating mock bisignal optical transmitter installation is introduced by the authors in the article.
References: 

1. Федоров Б. Ф. Лазерні прилади та системи літальних апаратів // Машинобудування, 2008.
2. Лазери в авіації / під ред. Сидорина В. М.. — Воениздат, 2002.
3. Котельников В. А. Теория потенциальной помехоустойчивости. — М.: Госэнергоиздат, 2006. — 156 c.
4. Гринчишин Т., Николайчук Я. Моделювання процесорів формування та цифрового оброблення сигналів в комп’ю-
терних системах з відкритими оптичними каналами // Компютинг: міжнар. наук. журнал Т. 11, Вип. 2, 2012. — С. 145–155.
5. Grynchyshyn T. M. Methods of digital processing of optical signals based on the randomization procedure: materials of 8-th science conference CADSM 2005. — Lviv. Slavske, 2005. — P. 140–143.
6. Grynchyshyn T. M. Methods of manipulation of signals in optical channels of communication // Materials of science conference TCSET’2004 Lviv. — Slavske, 2004. — P. 363–366.
7. Гриничишин Т. М., Николайчук Я. М. Розробка диференцільних та бісигнальних методів маніпуляції оптичних сигналів в відкритих лініях зв’язку // Вісник Технологічного університету Поділля 2"2004. — Хмельницький, 2004. — Т. 1, Ч. 3. — С. 121–124.
8. Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації.— Тернопіль:ТНЕУ, 2008. — 536 с.
9. Гринчишин Т. М. Розробка бісигнального методу передаванння даних з захистом від мультиплікативних завад у відкритому оптичному каналі //
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2012. — № 1 (23). — С. 145–151.

Received: 
Saturday, June 13, 2015
Accepted: 
Saturday, June 13, 2015