ANALYSIS OF CLUSTER ENTERPRISES FROM THE POINT OF VIEW OF LEAN MANAGEMENT CONCEPT APPLICATION

Pawłyszyn I., Wyrwicka M.

Poznan University of Technology, Poland

Abstract: 
This article deals with the functioning of industrial clusters in Poland. The study described in the article aimed at identifying the scale of application of Lean Management concept in cluster enterprises. The analysis carried out in 107 companies of various sizes, territorially located in various provinces, seeks to identify whether there is an information exchange – diffusion of knowledge, among enterprises that apply tools for waste minimization. The study has helped outline an overall picture of the situation, but has not allowed the identification of barriers to the use of Lean Management concept in cluster enterprises.
References: 

1. Akdeve, E., Özkanli Ö., (2006), Cluster and Innovation as Regional Development, Presented in II.
International Strategic Management Conference 8-10 Mayıs 2006, Conference Proceedings Book,
İstanbul, s. 365-374. 2. Bednarek M., (2007), Doskonalenie systemów zarządzania: nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Difin, Warszawa. 3. Bengtsson M., Kock S, (2014), Coopetition - quo vadis? Past accomplishments and future challenges, [w:] Industrial Marketing Management, No. 43(2), s. 180–188.
4. Beyer K., (2011), Wiedza jako kluczowy zasób w nowej gospodarce, [w:] Studia i prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, No. 21, s. 8. 5. Брижань І, (2011), Вплив
кластерних об’єднань на розвиток підприємств і регіонів, [w:] Вісник Хмельницького національного
університету, № 2, s. 189–194. 6. Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M., Materna G.,
(2013), Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategioczne, uwarunkowania
prawne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa. 7. Gnyawali D., Park B., (2009), Co-opetition and
technological innovation in small and medium-sized enterprises: A multilevel conceptual model, [w:]
Journal of Small Business Management, No. 47(3), s. 308–330. 8. Godlewska S., (2014), Klastry jako
katalizator rozwoju gospodarczego i myśli innowacyjnej, [w:] Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, No. 4,
SGH, Warszawa, s. 46. 9. Gorynia M., Jankowska B., (2007), Wpływ klastrów na konkurencyjność i
internacjonalizację przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, s. 7–8. 10. Klemens B., (2014), Koncepcja
klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014-2020, [w:] Barometr Regionalny, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Tom 12, No. 2, s. 42. 11. Крот Ю., (2011),
“Непродуктивні витрати: визначення та зміст”, [w:] Науковий вісник ЧДІЕУ, Управління
підприємством, № 4 (12), s. 212. 12. Lisiński M., Ostrowski B., (2006), Lean Management w
restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kraków. 13. Luo Y., (2007), A coopetition perspective of
global competition, [w:] Journal of World Business, No. 42(2), s. 129–144. 14. Макаренко М., (2011),
Формування регіональної кластерної політики, [w:] Актуальні проблеми економіки, №1, s. 197–206.
15. Marcinkowska E., (2015), Klastry i ich wpływ na innowacyjność małopolski, [w:] Zeszty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 225, s. 134–135. 16. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila
J., (2009), Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa, s. 17. 17. Ohno T., (2008), System
produkcyjny Toyoty: więcej niż produkcja na wielką skalę, ProdPress, Warszawa. 18. Okoń-Horodyńska
E., (1998), Narodowy System Innowacji w Polsce, AE, Katowice, s. 207. 19. Ortiz C., Park M., (2011),
Visual Controls. Applying Visual Management to the Factory, CRC Press Taylor & Francis Group, New
York. 20. Palmen L., Baron M., (2008), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce,
PARP, Warszawa. 21. Pawłowski E., Pawłowski K., Trzcieliński S., (2010), Metody i narzędzia Lean
Manufacturing, Politechnika Poznańska, Poznań. 22. Podręcznik Oslo, (2008), Zasady gromadzenia i
interpretacji danych dotyczących innowacji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd
Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa, s. 34. 23. Porter M., (2001), Porter o konkurencji, PWE,
Warszawa, s. 246. 24. Productivity Press Development Team, (2008), Identyfikacja marnotrawstwa na hali
produkcyjnej, ProdPress.com, Wrocław, s. 12. 25. Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015,
(2016), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 16, www.pi.gov.pl (dostęp 01.09.2016).
26. Rother M., Shook J., (2009), Naucz się widzieć (second edition), Lean Enterprise Institute Polska,
Wrocław. 27. Stańczyk-Hugiet E., (2013), Koewolucja i koopetycja. Podążając za kontekstem, [w:] Prace
naukowe Uniwerystetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 372, s. 342–355. 28. Войнаренко М., (2011),
Кластери в економіці, Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», s. 502. 29. Womack J., Jones D., (2001),
Odchudzanie firm: eliminacja marnotrawstwa–- kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera,
Warszawa. 30. Wyrwicka M. K., (2009), Dyfuzja wiedzy w klastrze, [w:] Wyrwicka M.K. (red.): Struktury
klastrowe i ich funkcjonowanie, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań, s. 117. 31. Wyrwicka
M.K., (2003), Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Politechnika Poznańska,
Poznań, s. 76. 32. Wyrwicka M.K., (2009), Proces rozwoju inicjatywy klastrowej, [w:] Wyrwicka M. K.
(red.), Struktury klastrowe i ich funkcjonowanie, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań,
s. 49. 33. Zintegrowana analiza ekonomiczna województwa podkarpackiego, (2004), Rrzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Rzeszów, s. 68.

Received: 
Tuesday, March 28, 2017
Accepted: 
Tuesday, March 28, 2017