FUNCTIONING OF THE LABOUR MARKET IN THE INTEGRATING EUROPE

Ślusarczyk S., Ślusarczyk K., Ślusarczyk R.

Higher School of Computer Science and Management in Rzeszow,
European Parliament

Abstract: 
This article displays the characteristics of the European labour market in comparison with the American labour market. On average the unemployment in the EU is two times higher than in the USA. It is the result mainly of lower flexibility of the European labour market. We have analysed the fundamental activities of the integrating Europe aiming improvement of the efficacy of functioning of the labour market. We focused also on the factors which delay the process of systemising of this important European market and on the necessity of working out the common policy in the matter of collective negotiating of the salaries, common system of the social insurance and common social and migration policy.
References: 

1. Wołowiec T. Rynek pracy a konkurencyjność gospodarki, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa,
2003/8. 2. B. Winiarski, Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa, 2002. 3. Kowalik T., Hausner J. Polscy
ekonomiści w Świecie, PWN, Warszawa-Kraków, 2000. 4. Świątkowski M. Europejskie prawo socjalne. T. I.:
Specyfika, stanowienie, stosowanie europejskiego prawa socjalnego, Warszawa, 1998, s. 106. Zob. też K.
5. Gromek-Broc, Europejska polityka socjalna przed i po traktacie Amsterdamskim, PiP 2002/10, s. 37.
6. Wiśniewski Z. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń 1999, s. 82.
7. 93/569/EEC: Commission Decision of 22 October 1993 on the implementing of Council Regulation (EEC)
No. 1612/68 on freedom of movement for workers within the Community as regards, in particular, a network
entitled Eures (European Employment Services) OJ L 274, 6.11.1993, p. 32–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT,
NL, PT) 8. Council Regulation (EEC) No 2434/92 of 27 July 1992 amending Part II of Regulation (EEC) No
1612/68 on freedom of movement for workers within the Community Official Journal L 245 , 26/08/1992
P. 0001–0002 Finnish special edition: Chapter 5 Volume 5 P. 0160 Swedish special edition: Chapter 5 Vol. 5.
P. 0160. 9. 2003/8/EC: Commission Decision of 23 December 2002 implementing Council Regulation (EEC)
No 1612/68 as regards the clearance of vacancies and applications for employment (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2002) 5236)(OJ L 5, 10.1.2003, p. 16–19). 10. Mitrus L. Swoboda
przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do UE, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis,
Warszawa 2003, s. 359.

Received: 
Tuesday, March 28, 2017
Accepted: 
Tuesday, March 28, 2017