LOGISTICS OF RECYCLING AND THE PROCEDURE OF MARKETING COMMUNICATION EXPLANATION OF ENERGY SAVING WITH THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

S. Kasian

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Abstract: 
This paper is devoted to the enhancement of theoretical, methodological provisions and practical scientific approaches to the organization of logistics of recycling and forming of the procedure of a marketing communication explanation of importance of energy saving with the use of alternative energy sources. In the article compared approaches of scientists and practices in the sphere of marketing concerning of energy efficient development due to the corresponding integrated marketing communication and logistic providing. Determined features of marketing communication ensuring process of waste distribution and the organization of logistics of ecycling on the industrial and service enterprises.
References: 

1. Pshenychna T. M. Marketynhove zabezpechennia yakosti tovariv v umovakh SOT : avtoref. dys.kand. ekon. nauk : spets. 08.00.04 “Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi
diialnosti)” / T. M. Pshenychna. – K., 2014. – 20 s.
2. Polityka enerhoefektyvnoho rozvytku i zminy klimatu: monohrafiia. / V. Ya. Shevchuk, N. R. Malysheva, T. T. Kovalchuk, I. H. Mantsurov ta in. / za red. V. Ya. Shevchuka. – K. : TsP «Komprynt», 2014. – 218 s.
3. Krykavskyi Ye. V. Promyslovyi
marketynh : [pidruch.]. – [2-he vyd] / Krykavskyi Ye. V. , Chukhrai N. I. – Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, 2004. – 472 s., P. 227–229.
4. Krykavskyi Ye.V. Lohistychne upravlinnia: pidruch. – L. : vydvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2005. – 684 s. 5. Borysova L. P. Rol komunikatsii v pobudovi efektyvnoi systemy
motyvatsii personalu orhanizatsii / L. P. Borysova // Young Scientist. – 2016. –# 8 (35) august. – S. 7–10. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/8/2.pdf.
6. Kasian S. Ya. Komunikatsiinyi marketynh ta servisne obsluhovuvannia ahrarnoho rozpodilu v Ukraini.
Rozdil 3. Sotsialna skladova ta marketynh ahroprodovolchoi sfery / S. Ya. Kasian Sotsio-ekolohoekonomichnyi rozvytok ahroprodovolchoi sfery Ukrainy v suchasnykh umovakh: problemy ta shliakhy yikhrozviazannia : monohrafiia / avt. kol.: O. I. Pavlov, K. B. Kozak, D. F. Krysanov [ta in.] ; za red.
d. e. n., prof. O. I. Pavlova. – Odesa : ONAKhT, Astroprynt, 2015. – S. 325–338. (512 s.)
7. KUP «EkoVin». Ofitsiinyi sait Vinnytskoi miskoi rady. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/EcoVin/Default.aspx. 8. Posluhy, shcho nadaiutsia pid-
pryiemstvom KUP «EkoVin». Ofitsiinyi sait Vinnytskoi miskoi rady. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/EcoVin/ShowContent.aspx?ID=4.
9. Ideia dnia: interaktyvni smitnyky na vulytsiakh nashykh mist. Informatsiinyi portal pro zhyttia
Kanivshchyny Kanos. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu, 06.09.2016: http://kanos.com.ua/NewsOpen/id_news_144668. 10. Kasian S. Ya. Hromadskist maie vplyvaty na yakist vyshchoi osvity /
C. Ya. Kasian, S. O. Smyrnov. Ofitsiinyi sait Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu imeni
Olesia Honchara. Rozdil novyny. 30.08.2016. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.dnu.dp.ua/news/2288.
11. Vazhlyvist enerhozberezhennia dlia kozhnoi ukrainskoi rodyny.
Enerhozberezhennia yak priorytetnyi vektor roboty Dnipropetrovskoi oblasnoi rady.
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://energy.oblrada.dp.ua/about/mission/pochemu-e-
nenrgosberezhenie-vazhno-dlya-otdel-noj-sem-i.
12. Misiia enerhetychnoi bezpeky ta enerhetychnoi
nezalezhnosti. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://energy.oblrada.dp.ua/about/mission.
13. Avialinii Antonova. Dostavka velykohabarytnykh ta nadvazhkykh vantazhiv v usi krainy svitu. 08.09.2016. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.antonov.com/services/antonov-
airlines?lang=ua. 14. Ofitsiina Internet-storinka TOV «ABM Retsyklinh». 29.08.2016. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.abmrecycling.com.ua. 15. Pro kompaniiu. Ofitsiinyi sait
predstavnytstva kompanii Octopus Energi AB v Ukraini. 15.09.2016. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.octopus.ua.
16. Macroeconomic indicators (excluding the temporarily occupied
territories of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol): State Statistics Services of
Ukraine: http://ukrstat.gov.ua. 17. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Dnipropetrovskyi rehionalnyi derzhavnyi naukovo-tekhnichnyi tsentr standartyzatsii, metrolohii
ta sertyfikatsii: 100 naikrashchykh tovariv v Ukraini. http://dgcsms.dp.ua/files/ 100tovarov.pdf.
18. Ofitsiinyi sait kompanii Pfeifer & Langen u Polshchi. Pfeifer & Langen Polska S.A. i Pfeifer &
Langen Glinojeck S.A., Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. 23.09.2016. [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu: http://www.diamant.pl/pfeifer-langen-w-polsce.

Received: 
Wednesday, March 29, 2017
Accepted: 
Wednesday, March 29, 2017