THE SOURCES OF MARKETING INFORMATION USED BY AN ENTERPRISE IN LIGHT OF RESULTS OF A RESEARCH – ANALYSIS COMPARATIVE

Rawski M.

Cracow University of Economics

Abstract: 
The aim of the publication is to show the diversity of the significance of different sources of marketing information in companies conducting different types of activity (manufacturing, services and trade) on the Polish market. Theses are formulated on results of research conducted by the Marketing Department of Cracow University of Economics in 2013. The subject of the research was: “The scope and conditions of marketing use by companies in Poland”. For all researched companies validity of the various sources of information is the same. Company’s own experience and intuition prevail as the most important information sources and least important to the study commissioned specialized agencies. The type of company’s activity does not relate to differentiation of information sources used by companies. Manufacturing companies often use ready-made information from various external sources. Service companies prefer to use their own marketing research, market research outsourced to specialized agencies and they also often use their own experience and intuition. Trading companies often use their own data. Differentiation of the importance of the use of information sources by companies in cross-section of the type of activity is low.
References: 

1. Kapera K., Kuziak M., Niestrój R. (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału
[in:] Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, (ed.) R. Niestrój, P. Hadrian,
Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 2. Kaczmarczyk S. (2002), Badania
marketingowe. Metody i techniki, Warszawa, PWE. 3. Rawski M. (2012), Informacyjne podstawy decyzji
marketingowych [in:] Podstawy marketingu, (ed.) A. Czubała, Warszawa, PWE. 4. Sojkin B. (2009),
Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, Warszawa, PWE.

Received: 
Tuesday, March 28, 2017
Accepted: 
Tuesday, March 28, 2017