TERRORISM AS A METHOD OF POLITICAL STRUGGLE (POLITICAL TERRORISM)

V. S. Kantsir
Abstract: 
This article is devoted to investigation the subject of terrorism, what is society-political phenomena, that formed the atmosphere of total fear in population with the aim achievement some politic-economical interests. Was been uncovering the peculiarities of this phenomena, was been analyzed causes of its beginnings
References: 

1. Wardlaw G. Political Terroris: Theory, tactics, and counter measures / G. Wardlaw . – N. Y.:
Press Sindicate of the University of Cambridge. – 1986. – P. 16. 2. Бардін О. М. Насильство, війна,
тероризм як способи розв’язання конфліктної ситуації: політологічний аналіз сутності понять /
О. М. Бардін // Людина і політика, 2003. – (29). – С. 83–94. 3. Blishehenko I. Terrorism and
International Law / I. Blishehenko, N. Zdanow. – M.: Progress Publishers, 1984. – 287 p. 4. Витюк В. В.
“Левый” терроризм на Западе: история и современность / В. В. Витюк, С. А. Эфиров. – М.: Наука,
1987. – 318 с. 5. Шубін С. П. Психологічні чинники сучасного політичного конфлікту / С. П. Шубін //
Наукові праці. Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. – Вип. 12. – Т. 25. –
172 с. 6. Максимова О. М. Ресурсна база тероризму в сучасному світовому політичному процесі /
О. М. Максимова // Науковий вісник ЖДУ ім. Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,
2004. – Вип. 18. – С. 53 – 57. 7. Дзьобань О. П. Політичний тероризм і політичний екстремізм: до
проблеми розмежування понять / О. П. Дзьобань, Е.А. Кальницький // Наукові записки Харківського
університету повітряних сил. Соціальна філософія, психологія. – 2007. – № 2 (26). – С. 41–45.
8. Зінько С. Іслам у сучасній світовій політиці / С. Зінько. – Львів: Простір-М., 2005. – 276 с.
9. Остроухов В. В. Філософський аналіз морально-світоглядних мотивацій насильства і терору /
В. В. Остроухов; Київ. ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 2001. – 36 с.
10. Кутовий Б. Б. Проблема політичного тероризму / Б. Б. Кутовий // // Наукові праці. Політичні
науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. – Вип. 12. – Т. 25. – С. 129 – 133.
11. Бушанський В. Криза європейської цивілізації і футурологічний проект М. Бердяєва /
В. Бушанський // Людина і політика. – 2003. – 5 (29). – C. 64–73. 12. Швидак О. М. Тероризм і
засоби масової інформації / О. М. Швидак // Науковий вісник ЖДУ ім. Івана Франка. – Житомир:
Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2004. – Вип. 18. – С. 72.

Received: 
Monday, December 28, 2015
Accepted: 
Monday, December 28, 2015