Новий сайт Журналів та конференцій розміщено за посиланням:

- science.lpnu.ua

Питання щодо веб-сайтів університету
E-mail:
web@lpnu.ua


Welcome to Academic Journals & Conferences

Journals

Journal Full journal title
AS ARCHITECTURAL STUDIES
EEM Economics, Entrepreneuship, Management
HCS Historical and Cultural Studies
ISTCGCAP Міжвідомчий науково-технічний збірник "Геодезія, картографія і аерофотознімання"
ISTCIPA Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation
ISTCMTM Measurement Technology and Metrology
JCCT Journal of Chemistry and Chemical Technology
JCPEE Обчислювальні проблеми електротехніки
JEECS Energy Engineering and Control Systems
JGD Journal of Geodynamics
SAMC АВТОМАТИКА, ВИМІРЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ
SCHMT Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
SCSIT Series "Computer Sciences and Information Technologies"
SCTP Серія "Теорія і практика будівництва"
SDSDM Series of Dynamics, Strength and Design of Machines and Devices
SEMI Series of Economics and Management Issues
SEPES Series of Electrical Power and Electromechanical Systems
SHV Гуманітарні візії
SISN Серія "Інформаційні системи та мережі"
SITHE Серія «Інформатизація вищого навчального закладу» / Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
SLOG Logistics
SLS Юридичні науки
SMEU Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку
SPPO Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні
SRT Радіоелектроніка та телекомунікації
UJMEMS Український журнал із машинобудування і матеріалознавства

Conferences

Conference Full conference series title
AICT Advanced Information and Communication Technologies
ATME Всеукраїнська науково-технічна конференція «Прогресивні технології у машинобудуванні»
CPEE Welcome to 16th International conference "Computational Problems of Electrical Engineering" (CPEE 2015)
CSE 7th International Academic Conference of Young Scientists "Computer Science & Engineering 2015"
CSIT International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies”
DSMP The 1st International Scientific and Technical Conference "Data stream Mining & Processing"
EcoComfort Міжнародна науково-технічна конференція «ЕкоКомфорт»
ICT Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»
MDICBPAB MODERN DIRECTIONS IN CHEMISTRY, BIOLOGY, PHARMACY AND BIOTECHNOLOGY
MIPU International Conference "Management of innovation process in Ukraine: establishing interaction between participants"
PSC Відкрита наукова конференція ІМФН
PUZMD Міжнародний науково-практичний симпозіум «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України»
QM Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи Quality Management in Education and Industry: Experience, Problems and Perspectives
SYMPOMB International Scientific Symposium « Arnold Röhring- art and nature in the urban development of the Lviv city»
TCSET Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science