Напрямки роботи конференції

1. Телекомунікації
2. Грід і клауд комп’ютинг
3. Повсюдний комп’ютинг / Мобільний комп’ютинг / Мобільні мережі
4. Управління трафіком
5. Безпровідні мережі
6. Розподілені обчислення
7. Сіткоподібні мережі
8. Проміжне програмне забезпечення і однорангові обчислення
9. Сенсорні мережі / Однорангові мережі
10. Електронні системи освіти
11. Якість обслуговування мультимедійних даних у мобільних мережах
12. Розпізнавання мови та обробка зображень
13. Безпека мережі
14. Обробка великих даних