Тематика конференції

енергоефективні будівельні матеріали;
енергоощадні конструкції будівель та інженерних споруд;
сучасні інженерні методи реалізації концепції «пасивний будинок»;
ресурсозберігаючі технології систем забезпечення мікроклімату;
нетрадиційні джерела енергії;
використання вторинних та низькопотенційних джерел енергії;
теплогенеруючі установки;
енергетичний аудит та сертифікація, термомодернізація будинків;
охорона довкілля в будівництві;
раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
комбіновані системи теплозабезпечення будівель та інженерних споруд.