ICT-2014

Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»
З 18 по 20 листопада 2014 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про-ведено VІ Науково-практичну конференцію «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі».
Метою конференції є поширення теоретичного і практичного досвіду застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій, розвиток актуальних напрямів інформатизації, обміну досвідом в галузі інформатизації з іншими вищими навчальними закладами, опублікування результатів наукових досліджень з інформатизації вищих навчальних закладів.