JEECS

Energy Engineering and Control Systems

ISSN: 
2415-7287 (Online), 2411-8028 (Print)

У журналі “Енергетика та системи керування” публікуються результати завершених досліджень науково-технічних проблем в енергетиці та промислових системах керування. Журнал створює інформаційне поле для обміну науковими ідеями, методологіями та практичними результатами досліджень, а також для дискусійного обговорення нових методів, моделей та алгоритмів у енергетиці та промислових системах керування.

Науковий журнал “Енергетика та системи керування” рекомендований Вченою радою Національного університету “Львівська політехніка”, протокол № 11 від 24.03.2015 р., та включений до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016 р.